Financiering van de circulaire economie

Type
Author
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publication Date
June, 2018
Country
Belgium
Language for original content
Key Area
Sophie Chéron

Dit document is een samenvatting van de informatie die gedeeld werd tijdens het seminarie “Financiering van de circulaire economie” dat de FOD Economie op 6 juni 2017 organiseerde met verschillende sprekers uit de openbare sector en de banksector en met ondernemers van de circulaire economie.
Het concept van de circulaire economie wordt kort toegelicht, waarna oplossingen voor publieke en private financiering voorgesteld worden.
Er wordt tevens ingegaan op de moeilijkheden rond financiering waarmee de ondernemingen en de banken worden geconfronteerd.
Tot slot wordt door een vergelijking tussen de Belgische initiatieven op het vlak van circulaire economie en die van onze buurlanden de rol van België in Europa belicht bij de opkomst van dit nieuwe economische systeem. Verschillende aandachtspunten komen onder een rubriek “aanbevelingen” op het einde van het document.